Vuosi numeroina

Liikevaihto milj. €

Liikevaihdon kasvu (%)

Liikevoitto milj. €

Liikevoittoprosentti

Omavaraisuusaste %

Suoritteet, KuntaPro-konserni

Avainluvut

Liiketoiminta-alueiden liikevaihtojakauma (%)

Tuotannon vuosivolyymit 31.12.2017