Vuosi 2017: Muutoksen ytimessä sotea, digiä ja kasvua

Mitään ei varsinaisesti tullut valmiiksi vuona 2017. Maakunta- ja soteuudistuksessa on edelleen epäselvyyttä ja digitalisaation muutosvoimiin liittyy vielä paljon arvoituksellisuutta. Tilanteiden ja asioiden epäselvyys ei kuitenkaan estänyt KuntaPro-konsernia jatkamasta vahvasti kasvun tiellä.

Maakunta- ja soteuudistuksessa, jossa talous- ja palkkahallinnon järjestäminen on vain pieni osa kokonaisuutta, käytettiin paljon jo aikaa myös KuntaProssa suunnitteluun ja vaikuttamiseen. Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunta-asiakkuuksien varmistuminen ovat KuntaPron kannalta äärimmäisen tärkeitä jatkuvuuden kannalta isossa murroksessa, jossa tukipalvelumarkkinat jakaantuvat uudelleen.

Digitalisaatio konkretisoituu tällä hetkellä KuntaProssa hyvin vahvasti robotiikkaan ja koneälyyn. Kuinka paljon robotit tulevat vaikkapa palkanlaskentaa muuttamaan ja kuinka nopeasti muutokset tulevat tapahtumaan ovat vielä arvoituksia. Samoin kuin se, minkälaisia uusia työnkuvia digitalisaatio synnyttää KuntaPron tapaisiin yhtiöihin.

Lähivuosina odotettavien kustannushyötyjen saavuttamisessa ovat tärkeitä myös modernit järjestelmät, jotka yhdistettynä robotiikkaan takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen niin loppukäyttäjän, palveluiden tilaajan kuin palvelukeskuksenkin näkökulmasta. KuntaPron keskeisin kehittämistyö on liittynyt uuteen hr-ratkaisuun, jossa ensimmäiset isot kunta-asiakkuudet ottavat järjestelmän käyttöön vuoden 2018 aikana.

Kun muutoksen tuulia on paljon ilmassa ja tulevaisuuteen liittyen paljon epäselvyyksiä, käy helposti niin, että päätöksenteko viivästyy ja jäädään odottelemaan tilanteiden selviämistä. Harvoin kuitenkaan odottelusta on mitään hyötyä. Samalla on pakko todeta, että KuntaProlla on rohkeita ja eteenpäin katsovia asiakkaita, jotka uskaltavat tehdä päätöksiä muutosten keskellä. Hyvästä esimerkistä käy Hyvinkään kaupunki, joka ulkoisti talouspalvelunsa KuntaProlle vuoden 2018 alusta.

Kiitos asiakkaiden rohkeuden ja KuntaPro-konsernin kustannustehokkaiden ja laadukkaiden palveluiden vuosi 2017 oli KuntaProlle monella tapaa menestyksekäs: ydinliiketoiminnan liikevaihto kasvoi, yksikköhintoja pystyttiin laskemaan, asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työhyvinvointi pysyivät edelleen hyvällä tasolla.

Tällaisista asetelmista on hyvä jatkaa yhdessä muutoksen tekemistä.

Mika Kantola
toimitusjohtaja
KuntaPro Oy