KuntaPron ylimääräisessä yhtiökokouksessa kesäkuun lopussa päätettiin yhtenäistää eri osakelajit samanlaisiksi. Päätös selkeyttää yhtiön toimintaa ja antaa esimerkiksi uusia rahoitusmahdollisuuksia. Kokouksessa valittiin myös uudet hallituksen jäsenet, joita on jatkossa kahdeksan sijaan neljä.

KuntaPron ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29. kesäkuuta päätettiin yhdistää eri osakelajit. Hallituksen esityksen mukaan yhtiön eri osakelajit yhdistetään osakepääomaa korottamatta siten, että osakelajeja koskevat yhtiöjärjestysmääräykset poistetaan. Tämä tarkoittaa, että nykyiset A-, B- ja C-lajin osakkeet muunnetaan samanlajisiksi. Yhdistämisen jälkeen kaikki yhtiön osakkeet tuottavat samat oikeudet yhtiössä.

 

Maksuton osakeanti kompensoi yhtenäistämistä

Asiaan liittyen päätettiin järjestää myös suunnattu maksuton osakeanti. KuntaPron A-lajin osakkeenomistajille suunnataan osakelajien yhdistämisen yhteydessä maksuton osakeanti siten, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen viittä A-lajin osaketta kohti annetaan yksi uusi yhtiön uuteen ainoaan osakelajiin kuuluva osake. Osakelajien yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin perusteella A-lajin osakkeen omistus muuttuu yhtiön 1,2 osakkeen omistukseksi (”vaihtosuhde”). Uudet osakkeet jaetaan A-lajin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa.

Osakelajien yhdistäminen selkeyttää yhtiön omistusta ja äänivaltarakennetta sekä parantaa mahdollisuuksia hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta osakeanneilla ja osallistua erilaisiin toimialajärjestelyihin. Osakeanti on yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen ja sille on osakeyhtiölain edellyttämä erityisen painava taloudellinen syy.

 

Hallintoneuvosto lakkautetaan

Yhtiökokous siunasi hallintoneuvoston lakkauttamisen. Säännöllisen ja riittävän vuoropuhelun takaamiseksi tullaan jatkossa järjestämään 1–2 omistajatapaamista vuodessa. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään loppusyksystä 2017.

 

KuntaPron uusi hallitus

Kokouksessa valittiin neljä hallituksen jäsentä nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti:

Esa Lunnevuori, projektipäällikkö, Porin kaupunki
Timo Kenakkala, kaupunginjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
Markku Vehmas, talousjohtaja, Tuusulan kunta
Tommi Vekka, hallitusammattilainen

Lisäksi nimitysvaliokunta suosittaa, että hallitusta täydennettäisiin syksyn 2017 aikana yhdellä asiantuntijajäsenellä.

 

Hallitukselle myönnettiin antivaltuutus

Hallitukselle myönnettiin osakeantivaltuutus eli hallitus valtuutetaan tekemään suunnattuja osakeanteja. Antivaltuutus koskee osakelajien yhdistämisen jälkeistä yhtä osakelajia, ja sen määrä on enintään kaksituhatta kappaletta. Lisäksi esitettiin, että yhtiökokous rajaa yksittäisen annin määräksi kaksikymmentäviisi osaketta ja päättää osakekohtaiseksi antihinnaksi 152 euroa.