Asiakkuudenhallinta

KuntaPron vuosi 2017 – fokuksessa yhdessä kehittäminen

KuntaPron vuosi 2017 oli paitsi kasvun, niin samalla myös uudistumisen aikaa. Halusimme lähteä uudistamaan tapaamme pitää asiakkaistamme huolta, koska pitkään jatkunut kasvu oli tuonut tullessaan myös haasteita yhteistyön kehittämisen puolella. Suomeksi sanottuna emme viettäneet tarpeeksi aikaa saman pöydän ääressä asiakkaidemme kanssa, yhdessä tulevaisuuden palvelutarpeita ratkoen ja kehittäen.

Niinpä ensimmäinen työtehtäväni uutena asiakkuusjohtajana kevättalvella 2017 olikin jatkaa jo aloitettua uudistusta, jossa siirryimme perinteisestä myynti- ja tuotanto-organisaation jaosta kohti laajempaa asiakkuudenhallintaa. Tämä tarkoitti myös myyntiorganisaation roolin muuttumista ja resurssien lisäämistä, ja saimmekin uusia vahvistuksia kevään rekrytoinneissa.

Siirryimme vuoden 2017 aikana myynnin osalta asiakkuuspäällikkö-malliin, jossa yksi ja sama myynnin vastuuhenkilö on mukana asiakasprojektien kaikissa vaiheissa, alkaen alkuvaiheen neuvotteluista ja jatkuen aina arjen palvelutoteutukseen. Tämä työ ja mallin kokonaisvaltainen jalkautus jatkuu edelleen kuluvana vuonna, ja paranee matkan varrella edelleen haettujen asiakaspalautteiden pohjalta.

Vuosi 2017 oli myös vahvasti maakunta- ja soteuudistusta koskevan keskustelun värittämää aikaa, ja tämä heijastui kaikkine aaltoliikkeineen luonnollisesti myös kuntasektorin puolelle. Positiivisena asiana voidaan pitää tästä seurannutta kuntien laajaa heräämistä keskinäiseen keskusteluun talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyön osalta. Kävimmekin ympäri Suomea keskusteluja kuntien voimien yhdistämisestä yhdessä KuntaPron kanssa, ja nämä keskustelut jatkuvat entistä tiiviimmin myös vuoden 2018 aikana. Kuntien onkin syytä tehdä pikaisia päätöksiä palveluiden järjestämisen osalta, koska maakunnat vievät käytännössä kaikki järjestelmäprojekteihin liittyvät henkilöresurssit vuoden 2019 aikana.

Kiitos kaikille asiakkaillemme, kumppaneillemme ja uusille tuttavuuksille vuodesta 2017. Jatketaan yhdessä kuntasektorin kehittämistä ja uudistamista myös vuonna 2018!

Tero Karinti
Asiakkuusjohtaja
KuntaPro Oy