Henkilöstön vuosi

Uudistuksia ja unelmien työpäiviä

KuntaPron henkilöstön määrä on vuoden 2017 aikana jatkanut edelleen kasvuaan. Vuoden lopussa yrityksessämme työskenteli 294 oman alansa ammattilaista. Uusia työkavereita olemme saaneet mm. Kangasalan kaupungilta, Pälkäneen kunnalta sekä Järvenpään kaupungilta. Kangasalle avautui myös uusi toimipisteemme.

Vuonna 2017 KuntaPron keskeisenä strategisena hankkeena on edelleen ollut toimintakulttuurin kehittäminen. Joustava ja yksilön vastuuta korostava liikenneympyräkulttuuri on tuonut henkilöstöä entistä enemmän mukaan yrityksemme kehittämiseen ja viestintään. Yrityksemme nuorempi henkilöstö on ollut yhdessä johtoryhmän kanssa miettimässä ja ideoimassa KuntaPron tulevaisuutta ja tulevaisuuden työelämää. Kehityspäivän aikana löydettiin erittäin paljon hyviä kehitysideoita. Koko henkilöstömme on ottanut vuoden 2017 aikana viestinnän kanavia ja uusia työkaluja käyttöönsä. Unelmien työpäivä innosti monet osallistumaan ja nosti myös paljon hymyjä huulille jokaisessa toimipisteessämme. Vuosi huipentui viestinnän osalta sisäisen intramme uudistumiseen.

Vuosi 2017 oli monella muullakin tapaa uudistusten ja muutosten vuosi. Vuoden alussa toimintansa aloitti sisäinen palvelukeskuksemme Serveri. Vuonna 2017 otimme käyttöömme myös uuden Kuntax Henkilöstö – järjestelmän. Uuden järjestelmän avulla varmistamme sen, että yrityksellämme ja henkilöstöllämme on myös jatkossa käytössä nykyaikaiset ja tarkoituksenmukaiset järjestelmät.

Vuonna 2017 yrityksessämme on panostettu edelleen myös osaamisen kehittämiseen. Substanssiosaamiseen liittyvän koulutuksen lisäksi koko yrityksessä on panostettu kattavasti tietosuojakoulutuksiin ja perehdytty myös robotiikan sekä koneoppimisen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Koska esimiestyö on yrityksemme toiminnan tärkeä tukipilari, esimiesten koulutuskokonaisuutta on entisestään kehitetty. Vuonna 2017 esimiehille tarjottiin yhteinen esimiespäivä sekä useita koulutuksia, joissa esimiesten toimintaa on ohjattu valmentavan esimiestyön suuntaan.

Vuoden 2017 aikana työterveystyössä painopisteenä on ollut diabetesriskin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. Kattavan työterveyshuollon lisäksi henkilöstön työkykyä pitkällä aikavälillä pyritään varmistamaan myös hyvän työergonomian avulla. Liukuvan työajan ja etätyön lisäksi työkykyä ja jaksamista edistämme sekä lounasetujen ja virkistysetujen että myös virkistystoimikunnan toiminnan kautta.

Yrityksemme työntekijöillä on erittäin paljon kokemusta ja näkemystä sekä innovatiivisuutta ja asiakaslähtöistä palveluasennetta. Yrityksemme toiminnan kehittyminen sekä jatkuvat muutokset edellyttävät henkilöstöltä myös tulevaisuudessa vahvan asiantuntijaosaamisen lisäksi muutosvalmiuksia ja muutososaamista.

Olemme jokainen omalta osaltamme päivittäin rakentamassa positiivista työvirettä. Yhdessä varmistamme sen, että kaikilla meillä olisi mahdollisimman usein ja vaikka aivan tavallisena torstainakin oma unelmien työpäivä

Henkilöstöavainluvut 2013 2014 2015 2016 2017
Henkilöstö määrä keskimäärin 222 241 256 268 289
Henkilöstöä vuoden lopussa 223 249 260 265 294
Uudet vakituiset 1) 16 32 16 10 42
Lähteneet vakituiset 2) 6 13 20 25 6
Työntekijöiden lähtövaihtuvuus 2,7 5,2 7,7 9,4 2,0
Vakituiset/määräaikaiset työsuhteet % vuoden lopussa 87/13 90/10 88/12 86/14 88/12
Työntekijöiden keski-ikä 45 46 45 44 46
Työntekijöistä naisia/miehiä % 78/22 79/21 75/25 74/26 76/24
Sairauspoissaolot työpäivinä 3) 8,4 8,1 6,8 7,4
Työterveyshuollon kustannukset/henkilö, euroa 4) 682 739  731 827
Koulutuskustannukset/henkilö euroa 413 387 548 528 609
Työkyvyn tuki: virkistystoiminta/henkilö euroa 5) 345 128 432 382 470
Työkyvyn tuki: lounasedut/henkilö euroa 5) 198 226 119 172 169
1) v. 2017 sisältää liikkeen luovutuksessa Kangasalta, Pälkäneeltä ja Järvenpäästä siirtyneet
2) v. 2016 sisältää liikkeen luovutuksessa Tekme Oy:lle siirtyneet
3) ilman kuntoutuspoissaoloja
4) Ilman Kela-korvausta
5) vuonna 2014 virkistysetuja kirjattu lounaseduksi

Aniina LaajalehtoAnniina Laajalehto
henkilöstöjohtaja
KuntaPro Oy